ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑ.Δ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑ.Δ.Α.

Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καταδικάζει τα γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 στο κτίριο της Σχολής Δημόσιας Υγείας (Π3) με αφορμή την Απόφαση της Δ.Ε. για τη μεταφορά στο εν λόγω κτίριο του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας. Καταδικάζει τον τρόπο διαμαρτυρίας μελών του  Τμήματος Πολιτικών Υγείας κατά της Απόφασης αυτής στο πρόσωπο της νομίμου Κοσμήτορος της Σχολής Καθηγήτριας κας. Κωνσταντίνας Σκαναβή και την προσπάθεια παρεμπόδισης ή αναβολής της υλοποίησης της Απόφασης. Επισημαίνει ότι τέτοιου είδους ενέργειες και συμπεριφορές δεν αρμόζουν στο χώρο του Πανεπιστημίου, δεν συνάδουν με το ακαδημαϊκό ήθος και τους όρους αμοιβαίου σεβασμού που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τις σχέσεις των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και εν γένει, πλήττουν το κύρος του Πανεπιστημίου μας.

 

Η Διοικούσα Επιτροπή

Του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση