Ανακοίνωση Ενημέρωση για την υποβολή επιπρόσθετων δικαιολογητικών για χορήγηση Επιδόματος Συγκατοίκησης για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2021-2022

Ανακοίνωση Ενημέρωση για την υποβολή επιπρόσθετων δικαιολογητικών για χορήγηση Επιδόματος Συγκατοίκησης για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2021-2022

Ανακοίνωση Ενημέρωση για την υποβολή επιπρόσθετων δικαιολογητικών για χορήγηση Επιδόματος Συγκατοίκησης για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2021-2022

Σε περίπτωση που κάποιο ή κάποια κριτήρια απέτυχαν κατά τον ηλεκτρονικό έλεγχο, ο δικαιούχος πρέπει να αποστείλει  έως 24-11-2022, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ιδρυμάτων μπορούν να ζητήσουν οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνουν απαραίτητο για την αξιολόγηση της αίτησης.

Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

studentserv1@uniwa.gr  για τα τμήματα:                    

 • Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
 • Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών
 • Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
 • Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας
 • Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
 • Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
 • Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
 • Τμήμα Εργοθεραπείας
 • Τμήμα Μαιευτικής
 • Τμήμα Νοσηλευτικής
 • Τμήμα Φυσικοθεραπείας
 • Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
 • Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
 • Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 • Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών
 • Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής
 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
 • Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
 • Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών  

 

studentserv2@uniwa.gr  για τα τμήματα:                    

 • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
 • Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών   
 • Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

 

Η αποστολή των δικαιολογητικών, γίνεται  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από το ακαδημαϊκό ηλεκτρονικό ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (π.χ. ……..@uniwa.gr)

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα  των φοιτητών, που προέρχονται από άλλον λογαριασμό (π.χ. Gmail, Hotmail, Yahoo κ.λπ.),δεν λαμβάνονται υπόψη, διότι δεν μπορεί να γίνει η ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων .

Τα   επισυναπτόμενα  αρχεία, για αποστολή, θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF που έχουν προκύψει από χρήση σαρωτή (scanner), το καθένα να μην υπερβαίνει σε μέγεθος το 1 Mb και το  μέγεθος εκτύπωσης να είναι Α4. Κατά τη σάρωση των εγγράφων για την δημιουργία των επισυναπτόμενων PDF  αρχείων, η κάθε όψη πρέπει να έχει  τον κατάλληλο προσανατολισμό.  Κάθε δικαιολογητικό το οποίο έχει περισσότερες από μία σελίδες, πρέπει να έχει τη μορφή ενός ηλεκτρονικού αρχείου PDF και όχι κάθε σελίδα χωριστά. Τα αρχεία δεν πρέπει να  προέρχονται μετά από λήψη φωτογραφίας και μετατροπής τους σε PDF, διότι δεν μπορούν ούτε να εκτυπωθούν, ούτε να επεξεργασθούν. Σε περίπτωση που τα αρχεία είναι μεγαλύτερα: α. Τα σαρώνετε εκ νέου ασπρόμαυρα και με χαμηλότερη ανάλυση (έως 150 dpi)  β. Αν το πρόβλημα παραμένει χρησιμοποιήστε  διαφορετικό browser (π.χ. Firefox αντί Chrome).

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΑΣ