Ανακοίνωση για την Παλαιά Φοιτητική Εστία Ζωγράφου του ΕΜΠ

Ανακοίνωση για την Παλαιά Φοιτητική Εστία Ζωγράφου του ΕΜΠ

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 9571/9-3-2021 έγγραφο του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του ΕΜΠ, για το ακαδ. Έτος 2021-2022 οι φοιτητές δεν έχουν την δυνατότητα να αιτηθούν την παροχή δωρεάν στέγασης στην Παλαιά Φοιτητική Εστία Ζωγράφου του ΕΜΠ, λόγω της πλήρους ανακαίνισης της εστίας, η οποία έχει δρομολογηθεί να ξεκινήσει μέσα στο έτος.

Από το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης Φοιτητών, Σίτισης, Στέγασης