Ανακοίνωση περί μη συνέχισης διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων των Σχολών του ΠΑ.Δ.Α.

Ανακοίνωση περί μη συνέχισης διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων των Σχολών του ΠΑ.Δ.Α.

Σας ανακοινώνουμε ότι, την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023, από ώρα 9:00 έως 17:00, δε θα διεξαχθούν, οι προγραμματισμένες με χρήση ηλεκτρονικού συστήματος «ΖΕΥΣ» εκλογές, στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στα οποία υπεβλήθησαν υποψηφιότητες, για την ανάδειξη των εκπροσώπων φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων των Σχολών του ΠΑ.Δ.Α., διότι δεν κατέστη δυνατόν να συγκροτηθούν οι Εφορευτικές Επιτροπές, οι οποίες αναδείχτηκαν κατόπιν διεξαγωγής δύο ηλεκτρονικών κληρώσεων.

Μετά από ερώτημα στη Νομική Υπηρεσία, διαπιστώνεται ότι, δεν προβλέπεται η επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ (pdf)