Ανακοίνωση Πρυτανείας περί πτυχίων του Τμ. Βιοϊατρικών Επιστημών

Ανακοίνωση Πρυτανείας περί πτυχίων του Τμ. Βιοϊατρικών Επιστημών

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διαψεύδει την ανακοίνωση της 28ης Ιανουαρίου 2019 της Κεντρικής Γραμματείας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, όσον αφορά την υπογραφή του Προέδρου στα πτυχία.

 

Από το Γραφείο Προέδρου της Δ.Ε. του ΠΑ.Δ.Α.

Πανεπιστημιούπολη 1