Ανακοίνωση υποβολής αίτησης σίτισης φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Ανακοίνωση υποβολής αίτησης σίτισης φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση σίτισης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, καλούνται να την καταθέσουν ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου http://sitisi.uniwa.gr .

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σίτισης, τα οποία υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες μπορούν να ανατρέξουν στο σύνδεσμο https://merimna.uniwa.gr/sitisi/ .

Προθεσμίες υποβολής: από 19/10/2020 έως 22/11/2020.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ,
ΣΙΤΙΣΗΣ-ΣΤΕΓΑΣΗΣ