Αναστολή όλων των εκπαιδευτικών και διοικητικών δραστηριοτήτων τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 από τις 11:00 έως τις 14:00

Αναστολή όλων των εκπαιδευτικών και διοικητικών δραστηριοτήτων τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 από τις 11:00 έως τις 14:00

Τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 από τις 11:00 έως τις 14:00 θα ανασταλούν όλες οι εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες, προκειμένου να διευκολυνθούν τα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου να παρακολουθήσουν την παρουσίαση των θέσεων των υποψήφιων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης 2.