Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του ΠΑΔΑ

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του ΠΑΔΑ