Απόφαση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της Εκλογικής Διαδικασίας για την ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκηση του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Απόφαση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της Εκλογικής Διαδικασίας για την ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκηση του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής