Χαιρετισμός Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων ΠΑΔΑ Ακαδ. Ετους 2019-2020

Αγαπητά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας,

Ως πρώτες εκλεγμένες πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σας καλωσορίζουμε στο νέο Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20 και ευχόμαστε σε όλες/ους υγεία και δύναμη.
Ζητούμε την ενεργή και διαρκή συμμετοχή σας στο να εμπεδώσουμε το ταχύτερο δυνατόν την κανονικότητα της λειτουργίας του Ιδρύματος, αλλά και να συνδιαμορφώσουμε ένα οικοσύστημα αξιών, με ήθος και δικαιοσύνη, με συνταίριασμα διαφορετικών νοοτροπιών, δίνοντας ίσες ευκαιρίες και εφαρμόζοντας συνεχή λογοδοσία.
Επιδιώκουμε να συνεργαστούμε αρμονικά και δημιουργικά, όλοι μαζί, με ένα κοινό όραμα, το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής να εδραιωθεί στη χώρα μας, αλλά και
διεθνώς ως ένα πρώτης επιλογής, ισχυρό, σύγχρονο, προοδευτικό πανεπιστήμιο, με δημόσιο χαρακτήρα, αναγνωρίσιμο και ανταγωνιστικό ρόλο στο παγκόσμιο στερέωμα.
Ένα Ίδρυμα ευχάριστης καθημερινότητας, πολυπολιτισμικό, ένας χώρος στον οποίο όλοι εμείς, μαζί με τους φοιτητές μας να μπορούμε να ζούμε και να κοινωνικοποιούμαστε. Ένα Πανεπιστήμιο που να θέτει υψηλά τα θέματα υγείας, αυτοπροσδιορισμού, αξιοπρέπειας, πολιτισμού, αθλητισμού και οικολογίας.
Είμαστε στη διάθεσή σας.

Σας ευχαριστούμε.

Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, Πρύτανης
Καθηγήτρια Γραμματή Πάντζιου, Αντιπρύτανης
Αν. Καθηγήτρια Ευσταθία Παπαγεωργίου, Αντιπρύτανης
Καθηγήτρια Κλειώ Σγουροπούλου, Αντιπρύτανης
Καθηγητής Ιωάννης Καλδέλλης, Αντιπρύτανης