18 Απριλίου 2019 Ημέρα Διεθνούς Ακαδημαϊκής Εξωστρέφειας για το ΠαΔΑ