Διεθνείς Δημόσιες Προσκλήσεις για την Ανάδειξη Εξωτερικών Μελών των Συμβουλίων Διοίκησης Α.Ε.Ι.

Διεθνείς Δημόσιες Προσκλήσεις για την Ανάδειξη Εξωτερικών Μελών των Συμβουλίων Διοίκησης Α.Ε.Ι.

Διεθνείς Δημόσιες Προσκλήσεις για την Ανάδειξη Εξωτερικών Μελών των Συμβουλίων Διοίκησης Α.Ε.Ι.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου