Δωρεάν διάθεση των λογισμικών RAD_IQ και LIGHTWAVE Monte Carlo από το θεσμοθετημένο εργαστήριο Ακτινοφυσικής, Τεχνολογίας Υλικών και Βιοϊατρικής Απεικόνισης (ΑΚΤΥΒΑ)

Δωρεάν διάθεση των λογισμικών RAD_IQ και LIGHTWAVE Monte Carlo από το θεσμοθετημένο εργαστήριο Ακτινοφυσικής, Τεχνολογίας Υλικών και Βιοϊατρικής Απεικόνισης (ΑΚΤΥΒΑ)

Από τη σελίδα (https://aktyva.uniwa.gr/software/) του Θεσμοθετημένου Ερευνητικού εργαστηρίου Ακτινοφυσικής, Τεχνολογίας Υλικών και Βιοϊατρικής Απεικόνισης, ΑΚΤΥΒΑ (Διευθυντής ο Καθηγητής Γ. Φούντος) (απόφαση Ίδρυσης: ΦΕΚ τ.Β’/Αρ.695/1-3-2019), διατίθενται τα ακόλουθα ελεύθερα λογισμικά τα οποία αναπτύχθηκαν από μέλη και συνεργάτες του εργαστηρίου:

  1. Software for quantitative image analysis of digital X-ray detectors (RAD_IQ) 
  2. LIGHTAWE Monte Carlo simulation tool

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής https://bme.uniwa.gr/ καθώς και στη σελίδα του Εργαστηρίου https://aktyva.uniwa.gr/

Ανακοίνωση ΑΚΤΥΒΑ