Εγγραφές πρωτοετών Φοιτητών

Εγγραφές πρωτοετών Φοιτητών

Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιούνται καθημερινά από 01.10.2018 έως 10.10.2018.

Για περισσότερες πληροφορίες θα απευθύνεστε στις Γραμματείες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών