Ενεργοποιήθηκαν οι ανανεώσεις εγγραφών/δηλώσεις μαθημάτων από το Διαδίκτυο για τους φοιτητές του Τμήματος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ενεργοποιήθηκαν οι ανανεώσεις εγγραφών/δηλώσεις μαθημάτων από το Διαδίκτυο για τους φοιτητές του Τμήματος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Από σήμερα θα είναι ενεργοποιημένες οι ανανεώσεις εγγραφών/δηλώσεις μαθημάτων από το Διαδίκτυο μέχρι και 17/03/2019 για τους φοιτητές του Τμήματος :

  • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται στη διεύθυνση:

https://services.uniwa.gr

Οι φοιτητές συνδέονται στο σύστημα, με το λογαριασμό που χρησιμοποιούν στην πλατφόρμα «Εύδοξος»