Επαναπροσδιορισμός Χρονοδιαγράμματος του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020–2021

Επαναπροσδιορισμός Χρονοδιαγράμματος του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020–2021

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020
Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021
Αναπλήρωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 έως Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021
Έναρξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021
Λήξη εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου : Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021

Από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών