Γυμναστήριο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη 1

Γυμναστήριο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη 1

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή  & συμμετοχή των σπουδαστών, διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού στις αθλητικές δραστηριότητες είναι :

  1. Μια φωτογραφία (μεγέθους ταυτότητας)
  2. Βεβαίωση από ιατρό παθολόγο ή καρδιολόγο δημοσίου νοσοκομείου ή ιδιώτη που να βεβαιώνει την ικανότητα προς άθληση (οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στο ιατρείο του Τ.Ε.Ι.-Α σχετικά με την λήψη ιατρικής βεβαίωσης). Απαραίτητα να αναφέρετε στη βεβαίωση ή ότι χορηγείται για το γυμναστήριο ή ο αναφερόμενος μπορεί να γυμνάζεται. Η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης να μην υπερβαίνει τους 3 μήνες από την ημέρα κατάθεσής της. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα γίνεται δεκτό το πιστοποιητικό.
  3. Φωτοτυπία της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ή Βεβαίωση σπουδών, (για το έκτακτο προσωπικό απαιτείται αντίγραφο της σύμβασης εργασίας).

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων στο ισόγειο του κτιρίου της Κεντρικής Διοίκησης στην Πανεπιστημιούπολη 1, (Δευτέρα έως Πέμπτη 10:00-13:00).

Κατάθεση δικαιολογητικών από Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018

Οι κάρτες άθλησης ανανεώνονται κάθε χρόνο με την έναρξη της λειτουργίας του Γυμναστηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες :                                                                                                  

Γυμναστήριο : 2105385163,  

Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων : 2105385127