Η τελετή καθομολόγησης των Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18/12/2019 και ώρα 10:00 στο Συνεδριακό Κέντρο της  Σχολής Δημόσιας Υγείας (Πανεπιστημιούπολη Αθηνών)

Η τελετή καθομολόγησης των Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 στο Συνεδριακό Κέντρο της Σχολής Δημόσιας Υγείας (Πανεπιστημιούπολη Αθηνών)