Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων δωρεάν σίτισης φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων δωρεάν σίτισης φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Η ημερομηνία λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων  για  χορήγηση δωρεάν σίτισης ακαδημαϊκού έτους  2022-2023, ορίζεται στις 31/10/2022.

Πληροφορίες, σχετικά με τις αιτήσεις δωρεάν σίτισης, στις ιστοσελίδες

https://merimna.uniwa.gr/sitisi/  και https://merimna.uniwa.gr/category/announcements/