Κοινοποίηση απόφασης Συγκλήτου ΠΑΔΑ σχετικά με τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε Οθωμανικό Τέμενος