Λειτουργία του Πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα

Λειτουργία του Πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, από 13-04-2020 έως και 24-04-2020 το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό λόγω των διακοπών του Πάσχα.

Διευκρινίζεται ότι, με ευθύνη των Προέδρων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Διευθυντών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, δύνανται να πραγματοποιηθούν μαθήματα αναπλήρωσης μέσω εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Η σίτιση των φοιτητών, μέσω της διανομής ατομικών πακέτων φαγητού εκτός των εστιατορίων στις Πανεπιστημιουπόλεις Άλσους Αιγάλεω και Αρχαίου Ελαιώνα και στο εστιατόριο στην οδό Κρήτης 12, Πλατεία Βάθη, θα πραγματοποιηθεί κανονικά από τη Μεγάλη Δευτέρα 13-04-2020 έως και τη Μεγάλη Παρασκευή 17-04-2020 και θα αρχίσει πάλι μετά το Πάσχα από την Πέμπτη 23 -04-2020.

Όσον αφορά στο διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου θα ισχύσουν τα εξής:

Από τη Μεγάλη Δευτέρα 13-04-2020 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 16-04-2020 καθώς και την Πέμπτη 23 και την Παρασκευή 24-04-2020 θα υπάρχει ένα άτομο ανά Σχολή, ένα άτομο στο Τμήμα Πρυτανείας και θα λειτουργεί το Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου.

Από το Γραφείο Πρύτανη