Μετεγγραφές Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Μετεγγραφές Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Καλούνται οι φοιτητές των οποίων κυρώθηκε στους Πίνακες η αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Υποδοχής τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έως και την 20η Δεκεμβρίου 2021, τα παρακάτω:

α) Την αίτηση μετεγγραφής όπως αυτή εξάγεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων,

β) Τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην παραπάνω Αίτηση, σύμφωνα με τη δέσμευσή τους σε αυτή*.

*Σ.Σ.: Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν υπεβλήθη δήλωση αποποίησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, η αποποίηση θα γίνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, στο Τμήμα/Σχολή Υποδοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 της με αριθμ. 142413/19-10-2020 Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 4617).

 

Το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς τη Γραμματεία του Τμήματος Υποδοχής θα πρέπει να είναι ως εξής:

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ_ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ (π.χ.: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ_ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ).

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν μόνο ως αρχεία μορφής pdf. Άλλου τύπου αρχεία (φωτογραφίας, κ.λπ.) δεν είναι αποδεκτά.

Μπορείτε να αναζητήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας των Γραμματειών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://www.uniwa.gr/spoydes/scholes-kai-tmimata/

 

Αιγάλεω, 02/12/2021

Η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Καθηγήτρια Ευσταθία Παπαγεωργίου