Μετεγγραφές Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Μετεγγραφές Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Καλούνται οι φοιτητές/τριες των οποίων κυρώθηκε στους Πίνακες η αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έως και την Παρασκευή 2η Δεκεμβρίου 2022, τα παρακάτω:

α) Την αίτηση μετεγγραφής όπως αυτή εξάγεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων,
β) Τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην παραπάνω Αίτηση, σύμφωνα με τη δέσμευσή τους σε αυτή*.

*Σ.Σ.: Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν υπεβλήθη δήλωση αποποίησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, η αποποίηση θα γίνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, στο Τμήμα/Σχολή Υποδοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 της με αριθμ. 142413/19-10-2020 Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 4617).

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους σχετικά με τον τρόπο υποβολής των δικαιολογητικών τους.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των Γραμματειών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, μπορούν να αναζητηθούν μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://www.uniwa.gr/spoydes/scholes-kai-tmimata/

 

Αιγάλεω, 10/11/2022

Η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Καθηγήτρια Ευσταθία Παπαγεωργίου