Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας – Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών ενόψει του επικείμενου καύσωνα

Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας – Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών ενόψει του επικείμενου καύσωνα

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.69/256/οικ.11058/10-06-2024 (αρ. πρωτ. ΠΑΔΑ 46825/11-06-2024) «Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας – Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών ενόψει του επικείμενου καύσωνα», οι υπάλληλοι δύνανται να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως εφόσον αυτό συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης τους, κατόπιν συνεννόησης και με ευθύνη των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων.

Οι υπάλληλοι που παρευρίσκονται με φυσική παρουσία στο Ίδρυμα θα αποχωρούν στη 13.00.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος και η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και να σταθμίζεται αναλόγως η επαρκής στελέχωση της υπηρεσίας.

Οι ανωτέρω οδηγίες ισχύουν από την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 έως και την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ