Νέες υπηρεσίες στο Ιατρείο ΠΑΔΑ1

Νέες υπηρεσίες στο Ιατρείο ΠΑΔΑ1

Το Ιατρείο ΠΑΔΑ1 στα πλαίσια της συνεχιζόμενης προσπάθειας για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρει, ανακοινώνει την δυνατότητα διενέργειας:

α) Υπερηχογραφημάτων σώματος και αγγείων σε εξεταζόμενους, όπου υπάρχει ένδειξη της συγκεκριμένης εξέτασης και κατόπιν προγραμματισμού (τηλ.210.538-5801) για την αντίστοιχη προετοιμασία.

β) Επίσης στο Ιατρείο υπάρχει Ιατρός Ουρολόγος στις απογευματινές ώρες και υπάρχει η δυνατότητα της διενέργειας κατόπιν προγραμματισμού (τηλ.210.538-5801) ουρολογικού ελέγχου.