Ολοκλήρωση πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος ΤΕΙ

Ολοκλήρωση πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος ΤΕΙ

Όσον αφορά στην ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος ΤΕΙ, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

  • Πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος ΤΕΙ, θα πάρουν υποχρεωτικά όσοι κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018/2019 (Σεπτέμβριος 2018), βρίσκονται στο 13ο εξάμηνο σπουδών. Επισημαίνουμε ότι για τους φοιτητές που είχαν κάνει διακοπή φοίτησης, τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στη φοίτηση.
  • Πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος ΤΕΙ παίρνουν οι φοιτητές που, αν και έχουν τη δυνατότητα να πάρουν πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου, επιθυμούν να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος ΤΕΙ. Στην περίπτωση αυτή, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στη γραμματεία του Τμήματος, έως 30.09.2018, η οποία είναι αμετάκλητη.

 

 Από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών