Οριστικός Κατάλογος Υποψήφιων για την Εκλογή των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Οριστικός Κατάλογος Υποψήφιων για την Εκλογή των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 1. Αλεξοπούλου Αθηνά Γεωργία του Αντωνίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και ΄Εργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμού (βιογραφικό)
 2. Καλδής Παναγιώτης του Ευστρατίου, Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων (βιογραφικό)
 3. Κανέλλου Αναστασία του Ευαγγέλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Σχολής Επιστημών Τροφίμων (βιογραφικό)
 4. Κεφαλά Βασιλική του Κωνσταντίνου, Καθηγήτρια του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας (βιογραφικό)
 5. Λάγιου Αρετή του Δημητρίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας (βιογραφικό)
 6. Νταλιάνης Κλήμης του Στεφάνου, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών (βιογραφικό)
 7. Πάβη Ελπίς (Ελπίδα) του Ανδρέα, Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας (βιογραφικό)
 8. Πάντζιου Γραμματή του Ευσταθίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών (βιογραφικό)
 9. Παπαγεωργίου Ευσταθία του Γεωργίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας (βιογραφικό)
 10. Σγουροπούλου Κλειώ του Ηλία, Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών (βιογραφικό)
 11. Σπυριδάκος Αθανάσιος του Γεωργίου, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών (βιογραφικό)
 12. Φακορέλλης Γεώργιος του Ευαγγέλου, Καθηγητής του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και ΄Εργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμού (βιογραφικό)