Ορκωμοσία αποφοίτων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στις 12-10-2018 και ώρα 10.00 π.μ.

Ορκωμοσία αποφοίτων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στις 12-10-2018 και ώρα 10.00 π.μ.

Η ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12-10-2018 και ώρα 10.00 π.μ.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του Τμήματος