Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης σίτισης έως και 31 Ιανουαρίου 2020

Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης σίτισης έως και 31 Ιανουαρίου 2020

Ενημερώνουμε όλους τους Προπτυχιακούς φοιτητές ότι η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης σίτισης, μέσω του συνδέσμου http://sitisi.uniwa.gr/, παρατείνεται έως και 31 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή.

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΣΙΤΙΣΗΣ , ΣΤΕΓΑΣΗΣ