Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης σίτισης των προπτυχιακών φοιτητών έως και 22/12/2019

Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης σίτισης των προπτυχιακών φοιτητών έως και 22/12/2019

Ενημερώνουμε όλους τους Προπτυχιακούς φοιτητές ότι η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης σίτισης, μέσω του συνδέσμου http://sitisi.uniwa.gr/, παρατείνεται έως και 22 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΣΙΤΙΣΗΣ , ΣΤΕΓΑΣΗΣ