ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Παράταση των εγγραφών των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έως και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 24.00.

Οι επιτυχόντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2023 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr .

Μετά την λήξη της προθεσμίας εγγραφής, οι νεοεισχθέντες θα ενημερωθούν, για τις ημερομηνίες και τις διαδικασίες εγγραφής τους  στο Πανεπιστημίο Δυτική Αττικής.

 

Διεύθυνση Σπουδών

Τμήμα Προπτυχιακών