Παράταση προθεσμίας ένταξης φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του πρώην ΤΕΙ Αθήνας, σε δύο Τμήματα του Ιδρύματος

Παράταση προθεσμίας ένταξης φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του πρώην ΤΕΙ Αθήνας, σε δύο Τμήματα του Ιδρύματος

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 7, του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/7.5.2019) παρατείνεται η προθεσμία έως τις 30.09.2019, προκειμένου οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του πρώην ΤΕΙ Αθήνας, να δηλώσουν με αίτησή τους σε ποιο από τα δύο Τμήματα επιθυμούν να ενταχθούν: 1) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή 2) Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υποστήριξης Σπουδών

Νίκη Μαγγανιά