Παράταση υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης για Σίτιση Φοιτητών έως 28/02/2019

Παράταση υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης για Σίτιση Φοιτητών έως 28/02/2019

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΩΣ 28/2/2019