Πρακτικό διεξαγωγής εκλογών αναδειξης εκπροσωπου ΕΤΕΠ στη Σύγκλητο