Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Διοικητικών Υπαλλήλων στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής