Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη:

Δύο (2) εκπροσώπων, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

στην Κοσμητεία της Σχολής, με διετή θητεία και δυνατότητα επανεκλογής.

Οι εκπρόσωποι των μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους, από ενιαίο ψηφοδέλτιο ανά κατηγορία, από το σύνολο των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της Σχολής.

Η ψηφοφορία είναι άμεση, μυστική και καθολική και θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ», την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας την 09:00 και ώρα λήξης την 15:00.

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα, την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021, τις ίδιες ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες οφείλουν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους, μέχρι την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail της Σχολής (sdoke@uniwa.gr), προκειμένου στη συνέχεια να διαβιβαστούν στην εφορευτική επιτροπή.