Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εισηγητή στο MSc Oil and Gas Process Systems Engineering

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εισηγητή στο MSc Oil and Gas Process Systems Engineering

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Αντικείμενο συνεργασίας: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MSc Oil and Gas Process Systems Engineering

ΜΕ ΘΕΜΑ:  Economics of Petroleum & Natural Gas

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc Oil and Gas Process Systems Engineering (http://oilgasmsc.gr), που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με την υποστήριξη της εταιρείας Ελληνικά  Πετρέλαια και του Δήμου Ασπροπύργου (ΦΕΚ 598/Τεύχος Δεύτερο/26.02.2019), ενδιαφέρεται για συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη που θα αναλάβει μέρος του μαθήματος Economics of Petroleum & Natural Gas – Evaluation of Investments, που θα διδαχθεί κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020.

Το αντικείμενο της εν λόγω συνεργασίας αναφέρεται σε περίπου 15 -20 ώρες εισηγήσεων σε θέματα Οικονομικών των Υδρογονανθράκων, Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου. Τα μαθήματα γίνονται εντός της εβδομάδας, τις ώρες 17:00-22:00 κατά  την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019.

Το ΠΜΣ είναι υψηλού επιπέδου αποτελούμενο από επαγγελματίες κυρίως του κλάδου των Υ/Α. Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες – προερχόμενοι από τον ακαδημαϊκό ή/και τον επαγγελματικό χώρο –  θα πρέπει να είναι:

 • Μηχανικοί κατά προτεραιότητα (ή Οικονομολόγοι)
 • κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος,
 • με εξειδίκευση / αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα οικονομικών του Πετρελαίου και του Φυσικού Αερίου.

 
Ενδεικτικά τα θέματα των εισηγήσεων στα οποία αναφέρεται η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Basic economic issues related to petroleum and natural gas
 • Petroleum and Natural Gas markets and trading
 • Long-term contracts in oil and gas industry
 • Tariffs, margins, and market demand forecasts
 • Economic risk and uncertainty in oil and gas industry.
 • Oil and gas transportation options and their economics
 • Liquefied natural gas (LNG) shipping economics
 • Cost and revenue components associated with refineries
 • Gross, semi-variable, and net refinery margins
 • Petroleum product distribution logistics and economics
 • Retail fuel margins

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Για περισσότερες πληροφορίες και Εκδήλωση Ενδιαφέροντος σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν σχετικό e-mail στη Διευθύντρια του ΠΜΣ Δρ Αιμιλία Μ. Κονδύλη (ekondili@uniwa.gr) ή/και να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του ΠΜΣ (κα Στυλιανοπούλου Κωνσταντίνα, τηλ 210-5381430) το συντομότερο δυνατόν.

 

Call EoI MScOil And Gas Economics Corrected GR