Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέσω του προγράμματος Erasmus+ / Διεθνής Κινητικότητα

Προς τα Μέλη Δ.Ε.Π. & Δ.Π,

Σας ενημερώνουμε, ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει σημαντική και ενεργή παρουσία στο πρόγραμμα ERASMUS+ / Διεθνής Κινητικότητα, που αφορά τη μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.ΤΕ.Π. και Δ.Π. σε συνεργαζόμενα Α.Ε.Ι. χωρών εκτός Ε.Ε., με σκοπό τη Διδασκαλία (STA) ή/και Επιμόρφωση (STT), για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Τα μέλη της κοινότητας του ΠαΔ.Α., που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο αναφερόμενο πρόγραμμα, παρακαλούνται μέχρι την Παρασκευή 13.09.2019 να δηλώσουν μέχρι τρεις (3) προτιμήσειςαποκλειστικά μέσω απαντητικού μηνύματος στο email του προγράμματος erasmus.global@uniwa.gr, αναφέροντας:

Α.     Χώρα και Ίδρυμα μετακίνησης

Β.     Χρονικό Προγραμματισμό

Γ.     Αιτιολογία της επιδιωκόμενης μετακίνησης και τεκμηρίωση της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου με το αντίστοιχο του Ιδρύματος υποδοχής

Δ.    Αιτιολόγηση κριτηρίων επιλογής (βλ. ακολούθως).

 

Κριτήρια επιλογής μετακινούμενων (κατά σειρά προτεραιότητας):

Προτεραιότητα θα δοθεί στο προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία των Α.Μ.Ε.Α. βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013).

 

ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π.

 1. Θέση Ιδρυματικού Eκπροσώπου (Institutional Representative) της προτεινόμενης χώρας μετακίνησης
 2. Υποψήφιοι που προσφέρουν μαθήματα στην αγγλική γλώσσα σε εισερχόμενους φοιτητές Erasmus+
 3. Υποψήφιοι που δεν έχουν μετακινηθεί πρόσφατα μέσω του προγράμματος Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα
 4. Εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα Erasmus
 5. Καλή γνώση ξένης γλώσσας

 

ΜΕΛΗ Δ.Π.

 1. Μέλη γραφείου Erasmus (οδηγία Προγράμματος)
 2. Υποψήφιοι που δεν έχουν μετακινηθεί πρόσφατα μέσω του προγράμματος Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα
 3. Υποψήφιοι με εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα Erasmus
 4. Καλή γνώση ξένης γλώσσας

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 • Πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας (13.09.19), η ηλεκτρονική εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν θα γίνεται δεκτή.
 • Δεν θα γίνουν αποδεκτές αιτήσεις οποιασδήποτε άλλης μορφής εκτός της ηλεκτρονικής.
 • Τα αποτελέσματα των εγκεκριμένων μετακινήσεων, θα ανακοινωθούν στον κάθε υποψήφιο ατομικά μέσω απαντητικού ηλεκτρονικού μηνύματος (email).

Οι διαθέσιμες θέσεις μετακίνησης ανά χώρα και πανεπιστήμιο είναι ως ακολούθως:

 

 

Country

Partner HEI

 
 
 

ALBANIA

POLYTECHNIC UNIVERSITY OF TIRANA

 

Universiteti “Ismail Qemali”

 

UNIVERSITY OF TIRANA

 

UNIVERSITY EQREM CABEJ GJIROKASTER

 

ARMENIA

ARMENIAN NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

 

AZERBAIJAN

AZERBAIJAN’S DIPLOMATIC ACADEMY

 

BAKU HIGHER OIL SCHOOL

 

CHINA

ZHENGZHOU UNIVERSITY

 

EGYPT

ALEXANDRIA UNIVERSITY

 

GEORGIA

GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

 

GEORGIA

IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY

 

INDIA

SANT LONGOWAL INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

 

Indian Institute of Technology Delhi

 

IRAN

GUILAN UNIVERSITY

 

ISRAEL

SAMI SHAMOON COLLEGE OF ENGINEERING

 

JAPAN

SHINSHU UNIVERSITY

 

Kyoto Institute of Technology

 

TOKYO UNIVERSITY OF THE ARTS

 

JORDAN

UNIVERSITY OF JORDAN

 

JORDAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

 

Princess Sumaya University for Technology

 

YARMOUK UNIVERSITY

 

Al-Balqa Applied University

 

KAZAKHSTAN

KAZGUU UNIVERSITY

 

NARXOZ UNIVERSITY

 

KOSOVO     * UN Resolution

UNIVERSITY OF PRIŠTINA IN KOSOVSKA MITROVICA

 

KYRGYZSTAN

KYRGYZ-UZBEK UNIVERSITY

 

LEBANON

LEBANESE UNIVERSITY

 

MALAYSIA

UNIVERSITI TUNKU ABDUL RAHMAN KAMPAR

 

UNIVERSITY UTARA MALAYSIA

 

MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STA ALECU RUSSO DIN BALTI

 

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

 

MONTENEGRO

UNIVERSITY OF MONTENEGRO

 

MOROCCO

Ecole supérieure des industries du textile et de l’habillement

 

RUSSIAN FEDERATION

SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY

 

MOSCOW STATE UNIVERSITY OF GEODESY AND CARTOGRAPHY

 

SOUTH AFRICA

UNIVERSITY OF WITWATERSRAND JOHANNESBURG

 

SYRIA

UNIVERSITY OF ALEPPO

 

THAILAND

KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI

 

TUNISIA

HIGHER INSTITUTE OF TECHNOLOGICAL STUDIES OF KSAR HELLAL

 

UKRAINE

ODESSA STATE ACADEMY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE

 

KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE

 

V. N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY 

 

KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE

 

UZBEKISTAN

TASHKENT INSTITUTE OF TEXTILE AND LIGHT INDUSTRY

 

JIZZAKH POLYTECHNIC INSTITUTE

 

TASHKENT STATE TECHNICAL UNIVERSITY

 

 

Erasmus+ Office

International Credit Mobility 

Web: erasmusglobal.puas.gr

tel.: +30 210 5381185 / 1009 / 1010