Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Για τη συγκρότηση των μελών της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»