Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση ενός εκπροσώπου της Σχολής Μηχανικών στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΠΑ.Δ.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση ενός εκπροσώπου της Σχολής Μηχανικών στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΠΑ.Δ.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση ενός εκπροσώπου της Σχολής Μηχανικών στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΠΑ.Δ.Α. (48581/17.05.2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΚΕ_ΠΑ.Δ.Α. – ΑΡ. ΠΡΩΤ- 48581 – 17-05-2023 Αιγάλεω