Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τη συγκρότηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.