ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ τους υποψηφίους δικηγόρους, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών στη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, να καταθέσουν αίτηση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ασκούμενων δικηγόρων.

Υποβολή αιτήσεων: εντός 10 ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της σχετικής δημοσίευσης της ανακοίνωσης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 25-11-2022
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 05-12-2022