Πρόσκληση Τελετής Καθομολόγησης Τμημάτων Σχολής Επιστημών Τροφίμων Οκτωβρίος 2018

Πρόσκληση Τελετής Καθομολόγησης Τμημάτων Σχολής Επιστημών Τροφίμων Οκτωβρίος 2018

Σας προσκαλούμε στην Τελετή Καθομολόγησης των αποφοίτων του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και του Τμήματος Επιστημών Οίνου,  Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου  Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 1).

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Πρόσκληση – Πρόγραμμα