Πρόσκληση υποβολής εργασιών στο Special Issue “Single Crystals for Biomedical Applications” του περιοδικού «Crystals»

Πρόσκληση υποβολής εργασιών στο Special Issue “Single Crystals for Biomedical Applications” του περιοδικού «Crystals»

Αγαπητοί  Συνάδελφοι/Συνεργάτες,

Λαμβάνω την τιμή να σας προσκαλέσω να υποβάλετε εργασίες στο Special Issue “Single Crystals for Biomedical Applications” του περιοδικού «Crystals» (ISSN 2073-4352, Impact Factor: 2.144, Scopus indexed). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 30 Ιουνίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.mdpi.com/journal/crystals/special_issues/single_crystals_biomedical

Με εκτίμηση

Ιωάννης Βαλαής

Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Δείτε ακόμα :

Message from the Guest Editor

Invitation to Contribute to Special Issue “Single Crystals for Biomedical Applications”

Πρόσκληση υποβολής εργασιών στο Special Issue “Single Crystals for Biomedical Applications” του περιοδικού «Crystals»