Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά  αίτηση για  χορήγηση δωρεάν σίτισης ακαδημαϊκού έτους  2022-2023,  

από την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022.

Η ημερομηνία λήξης των αιτήσεων θα γίνει γνωστή, με νέα ανακοίνωση στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.   

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://merimna.uniwa.gr/sitisi/  και

https://merimna.uniwa.gr/category/announcements/