Σίτιση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων

Σίτιση μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ – ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθώς επίσης και οι υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι θέλουν να τους χορηγηθεί το δικαίωμα δωρεάν σίτισης, μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: submit-sitisi@uniwa.gr

Η Αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

submit-sitisi@uniwa.gr. με θέμα:ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (π.χ.: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ_2θ 19021).

Η αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη καθώς και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα – δικαιολογητικά θα πρέπει να σαρωθούν και να επισυναφθούν μόνο ως αρχεία μορφής pdf. Άλλου τύπου αρχεία (φωτογραφίας, κ.λπ.) δεν είναι αποδεκτά.

Σημειώνεται ότι η αποστολή θα πρέπει να γίνει από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει αποδοθεί στον μεταπτυχιακό φοιτητή / υποψήφιο διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Δεν θα λαμβάνονται υπόψη αιτήσεις που έχουν σταλεί από άλλους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών είναι από 20-10-2021 έως και 30-11-2021.

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ