Εγύκλιος για το Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Εγύκλιος για το Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Εγύκλιος για το Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι , σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή της αίτησης και την οριστική αξιολόγηση του ακαδημαϊκού κριτηρίου, στα αποτελέσματα αξιολόγησης από την εφαρμογή, προκύψει ότι  πρέπει να προσκομίσετε στην αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου (Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημιουπόλεων Άλσους Αιγάλεω και Αρχαίου Ελαιώνα) συμπληρωματικά έγγραφα αυτά θα πρέπει να είναι:

  1. Η υποβληθείσα αίτηση (εκτυπωμένη)
  2. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα βεβαιώνεται “Η ακρίβεια των στοιχείων των υποβληθέντων εγγράφων” (με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής)
  3. Το ή τα συμπληρωματικό – ά έγγραφα

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά από τις 18 Ιουνίου έως και 15 Ιουλίου 2020 και από 01 Σεπτεμβρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρες 11.00 έως 13.00

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Από τη Διευθύνσεως της Φοιτητικής Μέριμνας