Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Συγκρότηση Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤ.ΜΕΛΩΝ ΣΔ ΠΑΔΑ 9ΖΕΒ46Μ9ΞΗ-Φ77