Τα μαθήματα που διδάσκονται από μόνιμα μέλη ΔΕΠ του ΠΑΔΑ δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 από 12:00-15:00

Τα μαθήματα που διδάσκονται από μόνιμα μέλη ΔΕΠ του ΠΑΔΑ δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 από 12:00-15:00

Τα μαθήματα που διδάσκονται από μόνιμα μέλη ΔΕΠ του ΠΑΔΑ δεν θα πραγματοποιηθούν  σήμερα Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 από 12:00-15:00, προκειμένου να παραστούν στην  πρώτη Γ.Σ του ΕΣΔΕΠ του ΠΑ.Δ.Α μετά την έγκριση του καταστατικού του συλλόγου και θα μετατεθούν σε άλλη ημερομηνία.