ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

08-11-2023 και 09-11-2023

Σύνδεσμος για υποβολή αιτήσεων  http://sitisi.uniwa.gr/  

Μετά το πέρας της προθεσμίας, καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!

Για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2024-25, οι αιτήσεις θα  ξεκινήσουν 1η Ιούλιου 2024 και θα λήξουν  31η Αυγούστου 2024.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΣΙΤΙΣΗΣ-ΣΤΕΓΑΣΗΣ